Skip to main content

Veerstraat 38, 2377 AP Oude Wetering, Tel: 0172-521921, notarissen@kroesenpartners.nl

Boedelafwikkeling

Erfrecht

Als iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden, krijgt u in korte tijd veel te verwerken. Het overlijden heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar u zult ook worden geconfronteerd met een aantal zakelijke beslissingen die genomen moeten worden. Eerst is er de uitvaart, daarna begint het afwikkelen van de nalatenschap. Wanneer u wordt gevraagd om een zogeheten ‘verklaring van erfrecht’ is de tussenkomst van een notaris vereist.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, waarin de notaris verklaart wie is overleden, of er een testament is en wat hierin staat, wie de erfgenamen zijn en hoe ze de erfenis hebben aanvaard. Ook staat erin wie bevoegd is om de nalatenschap te beheren en erover te beschikken.

De notaris moet voor de afgifte van de verklaring een aantal zaken controleren. Zo wordt bij het Centraal Testamentenregister gecontroleerd of er een testament is, worden bij het bevolkingsregister de persoonlijke gegevens gecontroleerd en wordt er een erfgenamenonderzoek uitgevoerd. De erfgenamen worden hierover geïnformeerd en kunnen hun positie als erfgenaam aanvaarden of verwerpen.

Een verklaring van erfrecht is wettelijk gezien niet verplicht. Maar tegenwoordig vragen veel banken om een dergelijke verklaring, voordat zij toegang geven tot de rekeningen van de overledene. Ook andere instanties, zoals verzekeringen, kunnen hierom vragen.

Indien de overledene een eigen woning in bezit had, zal een verklaring van erfrecht ingeschreven worden bij het Kadaster. Hiermee wordt de woning op naam gezet van de erfgenamen. Zolang de woning nog op naam van de overledene staat, kan de woning niet verkocht worden. Dit is ook van belang indien een langstlevende echtgenoot de enige erfgenaam is.